Vodivý systém

Europrimer EC 041
Vodivý disperzní nátěr

Balení: 10 kg / Paleta: 60 ks / Spotřeba: 100 - 150 g / m2 / Použití: váleček / Doba schnutí: cca 30 min.

Přípravek na bázi disperze připravený k použití pro elektroinstalace vodivých podlahových krytin na standardní absorpčních podklady dle pokynů výrobce podlahových krytin. V kombinaci s měděnou vodivou páskou 801 zlepšuje vodivost. Věnujte pozornost pokynům k instalaci výrobce podlahových krytin. Vhodné pro systémy podlahového vytápění.
Pouze pro vnitřní použití. Velmi nízká emise VOC. EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Vodivá páska 801
Samolepící měděná páska

Délka role: 20 m / Balení: 30 rolí / karton / Aplikace: samolepící

Samolepící měděná páska pro elektricky vodivou přípravu standardních podkladů před pokládkou elektricky vodivé podlahy dle pokynů výrobce podlahové krytiny. Zajišťuje příčné vyrovnání potenciálů dle stávajících norem.

Eurostar Special EC 641 
Univerzální vodivé lepidlo

- Elastomer
- PVC
- Linoleum
- Textil

Balení: 12 kg / Paleta: 44 ks / Spotřeba: 260 - 400 g / m2 / Použití: zubová stěrka S1-S2 / Doba instalace: až cca 20 min. v závislosti na podlaze

Univerzální vodivé lepidlo k použití při instalaci elektricky vodivých podlahových krytin (PVC, linoleum, textil). Vhodné pro systémy podlahového vytápění a odolné při použití kolečkových židlí dle DIN EN 12529.
Pouze pro vnitřní použití. Velmi nízké emise VOC. EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1