Opravné hmoty

Europlan 905

Balení: 5 kg / Použití: stěrka, lopatka

Správková hmota na bázi cementu pro vyplnění a vyrovnání nerovností v podkladu. Lze aplikovat na jakýkoliv kamenný podklad, který je tuhý a má dobrou pevnost v tahu a tlaku. Podklad by měl být čistý, bez mastnosty a nečistot.
Pórovité cementové základy by měly být nejprve zvlhčené vodou nebo opatřeny vrstvou Europrimer Multi Plus 044-1.
Přidejte 4 díly přípravku Europlan 905 na 1 díl vody a důkladně promíchejte do výsledné homogenní směsi. Vzniklou směs ihned naneste stěrkou nebo lopatkou. 

Europlan Silicat 913
Dvousložková plnící směs a lepidlo
- oprava trhlin
- rychletvrdnoucí
- nízké emise

Velikost balení: 2 x 0,3l lahvička / Spotřeba: závisí na velikosti trhliny / otvoru / Doba zpracování: cca 8 min. / Připravenost pro další práce: závisí na aplikaci, cca 20 min.

Dvousložkové lepidlo na bázi křemičitanu, které lze použít k lepení dřeva, kovových profilů a skla na porézních podkladech. Ideální pro vyplnění trhlin a otvorů v cementových potěrech a betonech.
Vhodné pro systémy podlahového vytápění. Velmi nízké emise VOC. EMICODE EC 1 R PLUS

Doplňkové produkty: písek Europlan Sand 846

Europlan Quick 940
Správková hmota na bázi cementu pro vyplnění a vyrovnání nerovností v podkladu.

Balení: 23 kg / Paleta: 42 ks / Spotřeba: cca 1,5 kg/m2/mm / Doba zpracování: cca 15 minut / Připravenost pro další práce: po ochlazení a zatvrdnutí

Stěrkou aplikovatelná, rychle tuhnoucí a na vysoké zatížení vhodná správková hmota na bázi cementu. Pro opravy, plnění a vyrovnávání podkladových nerovností a otvorů, opravy schodů, kompenzace výšky podklady, rampy, hrany forem, svahy apod. Konzistence směsi a texturu lze upravit. Pro následné vyrovnávací práce musí být natřeno pomocí Europrimer Multi Plus 044-1. Může být smíchán a nastaven křemenným pískem Europlan Sand 846 až do 30%. Vhodné pro podlahové vytápění. Použitelné do tloušťky vrstvy až 50 mm.

Pouze pro vnitřní použití. Velmi nízké emise VOC. EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky přívětivý výrobek)